Convocatòria activa

Subscriu-te ara!
 • Publicat el 2016-12-14 13:19:03
  Empresa: Fluttr Professional Network
  Universitat: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  001/2017 Interactive Machine Learning in online professional networks [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2016-12-14 13:22:15
  Empresa: CA Technologies
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  002/2017 Data-driven Mechanisms to Improve Agile Software Development Processes in Large Organizations [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2016-12-14 13:24:38
  Empresa: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  003/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2016-12-14 13:26:44
  Empresa: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
  Universitat: Universitat Ramon Llull (URL)

  004/2017 EINA ANALÍTICA PER MONITORITZAR LA RELACIÓ D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA AMB ELS USUARIS DE LES SEVES PLATAFORMES DIGITALS (AMBIT CONEIXEMENT COMUNICACIÓ) [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2016-12-14 13:34:15
  Empresa: SEAT, S.A.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  006/2017 Open Data based real-time urban mobility for car fleets (EN)

  Tancat
 • Publicat el 2016-12-14 13:39:12
  Empresa: SEAT, S.A.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  008/2017 Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPS [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2016-12-14 15:54:25
  Empresa: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  009/2017 Automatització de la Construcció de Sistemes Intel·ligents de Supervisió i Control d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs) mitjançant l'ús de fluxes de treball i entorns de programació visuals [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2016-12-23 09:25:13
  Empresa: BBVA Data & Analytics
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  010/2017 Large-scale machine learning for financial recommender systems [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2016-12-23 09:27:05
  Empresa: BBVA Data & Analytics
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  011/2017 Towards more interpretable machine learning models [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-01-31 18:04:10
  Empresa: ROCALBA S.A.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  012/2017 Millora de la resistència a patògens en meló "Piel de sapo" [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-02-02 17:12:14
  Empresa: Spinreact S.A.U
  Universitat: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  013/2017 Obtenció de reactius de diagnòstic per serologia mitjançant cultius en bioreactor [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-02-06 17:46:10
  Empresa: TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  014/2017 Estratègies nutricionals per a la millora del rendiment productiu: ús de pinsos funcionals i dietes salut en aqüicultura [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-02-10 11:05:08
  Empresa: Datawords
  Universitat: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  015/2017 An optimized post-editing strategy: copywriting with controlled language and MT choice [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-02-10 12:11:25
  Empresa: SIMPPLE S.L.
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  016/2017 Sistemes avançats de mineria de procés en l'entorn sanitari [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-02-16 14:39:27
  Empresa: Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.
  Universitat: Universitat de Girona (UdG)

  017/2017 - DEVELOPMENT OF CHEMOMETRIC TOOLS FOR THE DETECTION OF DIFFERENT COMPOUNDS IN WATER MATRICES [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-01 14:48:23
  Empresa: CICLICArquitectura SCCL
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  018/2017 - Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-14 09:42:26
  Empresa: Corporación Alimentaria Guissona, S.A
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  019/2017 - Modelado basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operación [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-21 15:00:57
  Empresa: CIMPRESS ESPAÑA, S.L.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  020/2017 - Characterization of building climate requirements for the printing industry: current status and the move to less stringent temperature and humidity specifications for a more sustainable operations [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-21 17:56:25
  Empresa: ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT S.A.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  021/2017 - PROJECTE DE RECERCA I CONSULTORIA PER A LA "RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECE)". TURISME RESPONSABLE I CIUTATS EDUCADORES. [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-22 14:04:37
  Empresa: WATEROLOGIES SL
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  022/2017 - Microsistemas microbianos para la monitorización rápida de patógenos en entornos de salud pública [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-22 14:26:07
  Empresa: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  023/2017 - Modelització i estudi dels abocaments en episodis de pluja en l'àmbit del Consorci Besòs Tordera [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-27 12:52:53
  Empresa: ViLynx Spain SLU
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  025/2017 - Large Scale Video Tagging with Knowledge Bases [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-03-27 16:19:21
  Empresa: iTesTiT S.L.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  027/2017 - Nonlinear modeling of wind turbine by means of SCADA data for electromechanical fault diagnosis [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-04-03 13:53:47
  Empresa: BEAUTYGE, S.L. (REVLON)
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  029/2017 - PRINCIPIOS ACTIVOS NANOENCAPSULADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO, LA REPARACIÓN-RECONSTRUCCIÓN, EL BRILLO Y EL MANTENIMIENTO DEL COLOR [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-04-21 11:59:51
  Empresa: Barcelona Technical Center (Btech)
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  030/2017 - IMPLEMENTACIÓ DE NOU CODI OPENFOAM PER A MODELS DE RADIACIÓ EN SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-04-24 15:58:37
  Empresa: TORNOS ABOGADOS, SLP
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  031/2017 - EL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-08 14:35:22
  Empresa: Wide Eyes Technologies S.L.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  032/2017 Fashion Meets Deep Learning [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-08 15:01:41
  Empresa: Fundació Ave Maria
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  033/2017 - Enhancing Robot Therapy with Emotion Awareness for Kids with Developmental Disorders in Clinical Settings [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-11 15:01:26
  Empresa: AGROMILLORA IBERIA, S.L.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  034/2017 - Discriminació varietal mitjançant espectroscòpia de l’infraroig proper [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-12 12:33:48
  Empresa: Crisalix Labs SLU
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  035/2017 - Deep Learning for 3D Reconstruction and Simulation of Aesthetic Procedures [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-16 09:42:25
  Empresa: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL (BIOMEB)
  Universitat: Universitat de Lleida (UdL)

  036/2017 - Generació d'un prototip de diagnostic de l'estat nutricional d'un usuari basat en micromostreig i anàlisi cromatogràfic [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-18 09:46:36
  Empresa: Lucy Software Ibérica SL
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  037/2017 - Traducció Automàtica Neuronal Hibriditzada amb Traducció Automàtica basada en Regles [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-19 12:29:33
  Empresa: Laboratorios Lesvi, S.L.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  038/2017 - Principis actius d'alt valor afegit. Estudi de nous processos/vies de micronització i caracterització que permetin l'estabilitat quñimica, polimòrfica i física del producte [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-25 14:06:39
  Empresa: FIRA BARCELONA
  Universitat: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  039/2017 - Intel.ligencia competitiva en l'organització de fires i el seu impacte al territori : Cas de Fira Barcelona [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-31 12:10:01
  Empresa: Azbil Telstar S.L.U
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  040/2017 - New Cold Sterilization Processes [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-05-31 12:55:45
  Empresa: AERIS Tecnologías Ambientales S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  041/2017 Valorització de residus orgànics i digestats de processos anaerobis mitjançant la producció biològica de productes d'alt valor afegit

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-02 09:48:45
  Empresa: HOME MEAL REPLACEMENT S.A.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  042/2017 - REDUCCIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL D'ENVASOS ALIMENTARIS [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-02 14:03:14
  Empresa: VAC-TRON, S.A.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  043/2017 - Caracterització de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricació [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-06 09:07:49
  Empresa: Lleida.net
  Universitat: Universitat de Lleida (UdL)

  044/2017 Privadesa i integritat en sistemes d'emmagatzematge massiu de dades [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-06 09:16:51
  Empresa: Aplicaciones en Informática Avanzada S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  045/2017 - Aplicación de métodos de aprendizaje automático en Física a casos de interés industrial en sectores como Banca y Energía, mediante el modelado predictivo en infraestructuras de analítica Big Data [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-06 09:29:35
  Empresa: Consorci d'Aigües de Tarragona
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)

  046/2017 - Avaluació de la presència de compostos emergents en aigües destinades al consum humà [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-06 09:56:54
  Empresa: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  047/2017 - FILTRES METÀL·LICS SINTERITZATS: DISSENY, FABRICACIÓ I CARACTERITZACIÓ [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-06 10:43:03
  Empresa: AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  048/2017 - Desenvolupament i optimització de interconnectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en pil.les de combustible [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-12 08:54:07
  Empresa: LA CASA POR EL TEJADO (DUCKBILL S.L.)
  Universitat: Universitat Ramon Llull (URL)

  049/2017 METODOLOGIA PER LA SOBREELEVACIÓ D'EDIFICIS AMB TECNOLOGIA INDUSTRIALITZADA [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-12 08:56:12
  Empresa: MOTHER SHIP (GRUP LA CASA POR EL TEJADO)
  Universitat: Universitat Ramon Llull (URL)

  050/2017 EL VERD, LA GENT I L'ENERGIA EN ESPAIS INTERMEDIS D'HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-12 12:00:52
  Empresa: CENTRE CLINIC VETERINARI DE LLEIDA
  Universitat: Universitat de Lleida (UdL)

  051/2017 Uso prudente de antimicrobianos en pequeños animales [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-13 09:42:13
  Empresa: Vetgenomics SL
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  052/2017 PATÒGENS I RESISTÈNCIES ANTIMICROBIANES: APLICACIÓ DE LA METAGENÒMICA EN MEDICINA PERSONALITZADA. [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-06-20 16:30:04
  Empresa: Brose Fahrzeugteile GmbH
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  053/2017 - Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehicles [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-04 10:01:56
  Empresa: PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA S.L.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  054/2017 - INCORPORACIÓ DE MICROORGANISMES EN FERTILITZANTS (CAT)

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-05 16:46:01
  Empresa: CCB Serveis Mediambientals, S.A.U
  Universitat: Universitat de Girona (UdG)

  055/2017 - Valorització de Residus en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en l'àmbit CBT [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-07 09:19:09
  Empresa: KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  056/2017 - Desarrollo de un Programa Predictivo de Biosimilaridad (PPB) para omalizumab [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-07 16:03:48
  Empresa: Splendid Foods, S.A.
  Universitat: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  057/2017 - Optimització de derivats càrnics curats tipus fuet i llonganissa per a la millora del seu perfil nutricional - NUTRICURAT [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-13 16:55:35
  Empresa: Abbott Laboratories, S. A.
  Universitat: Universitat de Lleida (UdL)

  058/2017 - Estudi dels efectes de la dieta sobre els canvis en la sinapsi neuromuscular i el múscul esquelètic relacionats amb l'envelliment [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-14 09:11:50
  Empresa: Ecopol Tech, S.L.
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  059/2017 - Nanosistemas poliméricos multifuncionalizados para la liberación controlada e inteligente de activos químicos [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-18 09:37:09
  Empresa: VAK KIMSA S.A.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  060/2017 - Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-18 15:41:26
  Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS, S.L.U.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  061/2017 - Inter- and Intra-Genetic Variability in Pig Carcass Composition: Factor Analysis, Nutritional Modulation and Modelling [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-19 08:15:46
  Empresa: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  062/2017 - Development of dynamic OD estimators exploiting ICT traffic measurements [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-19 12:44:14
  Empresa: KIVNON LOGÍSTICA
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  063/2017 - OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS INTRALOGÍSTICS EN ENTORNS INDUSTRIALS PER AL SEU ÚS EN VEHICLES AUTÒNOMS [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-26 15:57:19
  Empresa: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d´Osona
  Universitat: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

  064/2017 - Estudi de l’eficàcia d’un programa d’educació alimentària basat en el patró de Dieta Mediterrània per a la millora de l’adherència al tractament dietètic, estat de salut, funcionalitat i qualitat de vida d’usuaris amb TMS [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-27 09:29:07
  Empresa: Servei Meteorològic de Catalunya
  Universitat: Universitat de Barcelona (UB)

  065/2017 - Development of a remote sensing based surface precipitation type (SPT) product [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-27 11:39:04
  Empresa: EURECAT
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  066/2017 - Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practice. [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-28 10:41:33
  Empresa: MYLVA, S.A
  Universitat: Universitat de Girona (UdG)

  067/2017 - Bioinsecticidas para el control de plagas urbanas [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-09-29 08:46:38
  Empresa: FUND. PRIV. KNOWLEDGE INNOVATION MARKET
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  068/2017 - Adoption of open innovation by entrepreneurs, and SMEs [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-05 10:30:36
  Empresa: Fundació Ideograma
  Universitat: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  069/2017 - EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO EN CAMPAÑA ELECTORAL [ES]

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-06 08:40:03
  Empresa: Mediaproducción S.L.U
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  070/2017 - Deep Learning for Video Analytics in Sport Events [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-06 13:52:41
  Empresa: IQUADRAT INFORMATICA S.L.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  071/2017 - Ultra Reliable 5G communication [EN]

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-11 12:41:00
  Empresa: Lubrizol Advanced Materials Spain
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  072/2017 - Sustainability of labels in the Wine Industry

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-17 10:02:42
  Empresa: Vitae Natural Nutrition, S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  073/2017 - DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIÓ D’ALIMENTS FERMENTATS D’ARÇ GROC (Hippophae rhamnoides)

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-10-18 13:38:46
  Empresa: ECUPHAR VETERINARIA SLU
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  074/2017 - Immunotherapy for canine Leishmania infantum infection

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-24 12:14:42
  Empresa: Fundació TIC Salut Social
  Universitat: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  075/2017 - APPSALUT (CAT)

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-26 11:12:40
  Empresa: Consell Comarcal del Vallès Occidental
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  076/2017 - Avaluació d’impacte del treball dels Equips d’Atenció a la Infància i a l’adolescència (EAIA) [cat]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-10-26 12:26:59
  Empresa: Palets J. Martorell S.A
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  077/2017 - Analysis of “shared value” iniciatives for SME: Multi-criteria decision aid approaches under uncertainty [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-10-30 16:59:16
  Empresa: International Advanced Surgery Barcelona, S.L.
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  078/2017 - DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA BASADO EN REALIDAD AUMENTADA [ES]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-02 08:12:25
  Empresa: EURECAT
  Universitat: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  079/2017 - DEEP-LUNG [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-11-02 10:07:02
  Empresa: Laboratoris Espinós Bofill (LEBSA)
  Universitat: Universitat Ramon Llull (URL)

  080/2017 - Production of Betahistine hydrochloride by continuous process [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-03 13:15:42
  Empresa: PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFTWARE, S.L.,
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  081/2017 - Development of improved dynamic strategies for real-time fleet dispatching in MaaS [EN]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-07 12:44:13
  Empresa: EUNCET FORMACION, S.L.
  Universitat: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  082/2017 - Applications of Analytics to Smart and Sustainable Cities [CAT]

  Tancat
 • Publicat el 2017-11-08 09:36:56
  Empresa: Accenture, S.L.
  Universitat: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  083/2017 - Applications of Machine Learning, Simulation and Metaheuristics in Solving Real-World Problems [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-13 08:03:47
  Empresa: g.tec medical engineering spain, S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  084/2017 - BCI en la rehabilitació del dany cerebral adquirit [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-13 13:36:41
  Empresa: Lucy Software Ibérica SL
  Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  85/2017 - Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàtica [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-17 10:11:14
  Empresa: BAKERY DONUTS IBERIA
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  086/2017 - Determinació de l'influencia del diferents factors i condicions de fabricació en l'absoció de greix en una rosquilla fregida [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-17 12:34:06
  Empresa: ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS S.L.
  Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  087/2017 - Desenvolupament d'un maximitzador de potència per a un sistema de recuperació energètica basat en cel·les temoelèctriques [CAT]

  Inscriu-t'hi
 • Publicat el 2017-11-17 12:47:58
  Empresa: Acellera Labs SL
  Universitat: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  088/2017 - PlayMolecule: Developing a web platform for biomedical applications [EN]

  Inscriu-t'hi

Política de cookies

Utilitzem galetes (cookies) per donar-te la millor experiència possible en la nostra pàgina web. En continuar utilitzant aquest lloc web, dónes el consentiment perquè s’utilitzin cookies. Siusplau llegeix la nostra Política de cookies.

X